Apie projektą

PARTNERIS:

PASKAITA-SEMINARAS “ISTORIJOS PERIMETRAI”
(lektorius – žurnalistas ir istorinių dokumentinių filmų autorius RIMAS BRUŽAS)

Skiriama Atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti.
2018 m. Lietuva ir lietuviai visame pasaulyje minės Atkurtos Lietuvos 100-mečio jubiliejų. Garbingas mūsų šalies valstybingumo jubiliejus, tai ne vien sukaktis, bet, visų pirma, gera proga pažinti savo šalies istoriją, permąstyti valstybės kelią ir įvertinti nuveiktus darbus, pažinti valstybės kūrėjus ir suprasti vykusius procesus, prisiminti svarbiausius istorinius įvykius ir juos peržvelgiant atrasti tuos tvirtus saitus, siejančius kiekvieną lietuvį su savo valstybe, skiepyti meilę ir pagarbą šalies istorijai.

Paskaita – seminaras “ISTORIJOS PERIMETRAI”, Atkurtos Lietuvos 100-mečio proga (1918 – 2018 m.) skelbia (priima užsakymo paraiškas) turą per Lietuvą. Paskaitų lektorius – žurnalistas ir istorinių dokumentinių filmų autorius RIMAS BRUŽAS suprantamai ir patraukliai pasakos apie sudėtingą mūsų valstybės kūrimosi laikotarpį, kai formavosi Lietuvos Respublikos sienos (1918 – 1939 m.): istorinės sostinės Vilniaus ir Vilniaus krašto praradimas, Palangos ir Šventosios prijungimas, Klaipėdos uosto ir krašto iškovojimas Lietuvai – tai atraminiai paskaitos – seminaro “ISTORIJOS PERIMETRAI” įvykiai, kurių dėka atsiskleidžia jaunos valstybės kova už teisę būti, vykusi labai sudėtingomis ir dažnai nepalankiomis aplinkybėmis.

“ISTORIJOS PERIMETRAI” – tai įsimintinas ir prasmingas renginys minint Atkurtos Lietuvos 100 metų jubiliejų Jūsų įstaigoje ar bendruomenėje.

1918 m. atkurtos Lietuvos istorija, tai – sėkmės istorija, kuri įvyko ne todėl, kad buvo lengva ar laikas palankus. Priešingai, egzistavo visos sąlygos, kad Lietuva Europos žemėlapyje neatsirastų, o Nepriklausomybę įtvirtinti pavyko diplomatinių pastangų ir valios dėka. Deklaracijos valstybių nesukuria, jos iškyla ir išlieka atsidavusių, jų labui ir bendram tikslui dirbančių žmonių dėka. Teisę būti reikėjo išsikovoti visomis priemonėmis. Jauna valstybė, jos architektai ir visi ja tikėję sugebėjo sukurti stebuklą – Nepriklausomą Lietuvą, kurios atkūrimo 100 metų jubiliejų minėsime 2018 metų vasario 16 d.

Kviečiame mūsų rengiamą paskaitą – seminarą įtraukti į Atkurtos Lietuvos 100-mečio minėjimo renginių programą. Renginys yra nemokamas ir finansuojamas Atkurtos Lietuvos 100-mečio programos.

“ISTORIJOS PERIMETRAI”, tai – istorijos pažinimo, pilietiškumo ir patriotizmo skatinimo paskaita, kuri suteiks įdomių ir vertingų Lietuvos istorijos žinių. Paskaitos trukmė – 1 akademinė valanda. Platesnė informacija, datų rezervacija ir kitos sąlygos – info@istorijosperimetrai.lt